Inbreng in vennootschappen

Wanneer een onroerend goed ingebracht wordt in een vennootschap is een juist en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een correcte waardebepaling maakt het mogelijk om de exacte vermogenstoestand van de vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe te verantwoorden.