Verdelingen / echtscheidingen

Ervaring leert ons dat bij de verdeling van onroerende goederen tussen deelgenoten er soms nog al eens onenigheid ontstaat. Hij of zij die verkopen, vinden de waarde dikwijls te weinig en hij of zij die inkopen te veel. De opmaak van een gemotiveerde onpartijdige schatting biedt een oplossing om een correcte verdeling in der minne mogelijk te maken.