Wie zijn wij?

Luc Demeulenaere, zaakvoerder

Landmeter-Expert beëdigd door de Rechtbank van Eerste aanleg te Brugge op 13-06-1996
Ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten nummer LAN04 0657

Pieter-Jan Dessein

Bachelor vastgoed
Afstudeerrichting Landmeten
Landmeter

Stef Coghe

Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten