Onteigeningen

Wij treden vaak op als schatter bij een waardebepaling van een onroerend goed in het kader van een onteigening door de overheid. Onroerende goederen van allerlei aard kunnen onderwerp uitmaken van dergelijk schattingsdossier.