Hoogtemeting en volumeberekeningen

De hoogtemeting heeft als doel de hoogteverschillen in kaart te brengen. Deze plannen en terreinmodellen die wij opmaken zijn veelal in opdracht van architecten, aannemers, studiebureaus e.a.

Alle hoogtemetingen kunnen wij aansluiten op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

Op basis van die hoogtemeting en een eventueel ontvangen ontwerp kunnen de grondaanvullingen of afgravingen door ons berekend worden.

Verder kunnen wij tevens zorgen voor dwars-  en lengteprofielen