Detailmeting bestaande toestand dienstig voor bouwaanvraag, tuinaanleg ea

Dit zijn topografische opmetingen waarbij de bestaande toestand gedetailleerd op plan wordt gebracht. Deze plannen vormen meestal de basis voor architecten, studiebureaus, tuinarchitecten e.a. om hun ontwerpen op te maken. Hieronder vallen ook de gevelmetingen, opmeting van de binnen indeling gebouwen, e.a.
Tevens kunnen wij instaan voor GRB metingen conform de normen van het AGIV