Opmetingen bij aankoop, splitsing of overdracht percelen

Bij iedere aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van een perceel dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen, dient er een opmeting te gebeuren door een landmeter-expert ingeschreven op de lijst van de federale raad van de landmeters experten. Wij doen naast de nodige opmetingen ook de nodige opzoekingen tot het bepalen van de perceelgrenzen. Daartoe worden zoveel als mogelijk oude grenspalen terug opgezocht, oude grachten of afwateringen blootgelegd en daarnaast diverse documenten geraadpleegd o.a.:

  • Eigendomstitels
  • Vroegere opmetingsplannen
  • Atlas der buurtwegen
  • Mogelijk rooilijnplannen
  • Atlas der waterlopen
  • Kadastrale aanduidingen

Na toetsing van de opgemeten toestand aan de geraadpleegde documenten worden de perceelgrenzen bepaald. Het plaatsen van nieuwe grenspalen gebeurd bij ons steeds tegenstelbaar waarbij de aanpalende eigenaars uitgenodigd worden bij het plaatsen van de grenspalen.