Uitzetwerk

Een perfect uitgezet gebouw is essentieel voor het goed slagen van het project. Wij hebben reeds jarenlang  ervaring met uitzetwerk in heel complexe gebouwen en constructies. Naast het uitzetten van funderingsputten zetten wij met de grootste precisie  de assen, liftputten, voorbouwlijnen en andere constructies uit.