Plaatsbeschrijving voor de start van bouwwerken

Voor de start van een bouwproject hebben partijen er alle belang bij dat er een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt wordt van de wegenis, van de opritten en de aanpalende eigendommen. Zodoende kan er bij eventuele schade nagegaan worden of deze veroorzaakt werd door de werken of reeds aanwezig was.