Verkoop onroerend goed met onbekwaam verklaarde eigenaar

Bij verkoop van een onroerend goed waarvan de eigenaar of een van de mede-eigenaars onbekwaam verklaard werd en er een voorlopig bewindvoerder aangesteld werd dient de toelating gevraagd te worden bij de Vrederechter. Bij een onderhandse verkoop dient er steeds een gemotiveerd schattingsverslag neergelegd te worden waarvoor wij kunnen instaan.