Schatting successieaangifte (heden erfbelasting genoemd)

Wie een onroerend goed zoals een woning of een grond erft, moet de waarde ervan opgeven in de aangifte van de nalatenschap. Heel wat erfgenamen hebben de neiging die waarde laag in te schatten, zodat ze minder successierechten betalen. Dat is niet zonder risico, want een te lage schatting kan leiden tot een fiscale herziening en een boete. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kanĀ op ons beroep worden gedaan gezien wij als erkend landmeter expert het engagement hebben aangegaan om het kwaliteitscharter met VLABEL (Vlaamse Belastingsdienst) na te leven.