Wij ontwerpen uw verkaveling met of zonder wegenis. Voor het indienen van een verkavelingsdossier of een stedenbouwkundig attest staan wij in voor het vervullen van alle formaliteiten, de nodige briefwisseling en de vlotte afhandeling van uw dossier.
Wij zorgen eveneens voor het wegenisdossier.