Ook voor diverse stedenbouwkundige aanvragen zoals ophogingen, aanleg vijvers of waterputten, kapvergunningen e.a. kunt u bij ons terecht. Wij staan in voor het vervullen van alle formaliteiten, de nodige briefwisseling en de vlotte afhandeling van uw dossier.