Sinds de nieuwe wet van 1 september 2010 moet voor elke nieuw appartementsgebouw een verslag worden opgesteld door een in de wet aangeduide deskundige waarin deze laatste omstandig weergeeft hoe hij de verdeling van kosten en lasten verantwoordt. Daarin wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte, van de bestemming, ligging (uitzicht) e.a. Daarbij wordt, indien nodig een plan opgemaakt per verdieping met een daarbij horend verslag.