Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat iedere eigenaar (bij grensbetwistingen of onzekere grensaanduidingen) zijn nabuur tot afpaling op gemene kosten kan verplichten. Deze afpaling kan op twee manieren gebeuren: in der minne of gerechtelijk, via de rechtbank. Uiteraard proberen wij in eerste instantie steeds naar een afpaling in der minne te streven. In dit geval maken wij van de vastgestelde grens een proces-verbaal dat door partijen getekend wordt en daarna ter registratie wordt aangeboden.